Borde motorsporter vara med i OS?

De Olympiska Spelen känns som att för varje gång de går av stapeln bara växer och växer de. Ibland händer det att vissa grenar inom vissa sporter skippas, men oftast kommer det nya grenar. Och många grenar är det varje gång, se bara nu på vinter-OS i Peking där det blir hela 109 olika grenar som det kommer att delas ut medaljer i. Men något som vi vet att vi är många som saknar under OS är motorsporter. Det har faktiskt under ett OS funnits motorsport, för år 1908 var det hela tre grenar i motorbåtsport. 

Diskussionerna är många om motorsporterna, främst så diskuteras det om de ska räknas som sport över huvud taget. Vi kan förstå varför vissa inte vill räkna motorsport som en ”riktig” sport eftersom man alltid brukar tänka sig sporter som någonting man utför fysiskt med sin kropp, inte sittande i ett motorfordon där man låter hästkrafterna sköta utförandet. Men även inom motorsporter krävs det att man har stor kunnighet inom den sportgren man utövar. 

Man kan alltid säga att en bil är en bil, men du behöver kunna köra på ett helt annat sätt än hur du kör på en vanlig väg i din personbil. Det är en hel vetenskap att kunna köra fort i snäva kurvor och dessutom tänka på säkerheten i en sådan situation.

Det finns många aspekter av motorsport som en sportgren

Vill man dra saken helt till sin spets kan man säga att en bil är ett verktyg inom motorsporten precis som skidor och stavar är verktyg inom skidsporten. Sedan kan man också anse att en sport är någonting man utövar genom att man tävlar mot andra, vilket sker inom motorsporten precis som inom alla andra sporter. Nu har schack blivit en kandidat till att bli en sportgren på OS, och det går ju att diskutera om schack kan räknas till en sport eftersom den enda rörelsen man gör är att flytta pjäserna. Inte för att det är något fel på schack, men kontrasten är stor jämfört med motorsport om man tänker på bägge som sporter.

Motorsport i OS

Att få till motorsport som en sportgren inom OS kommer att kräva en del av OS-arrangörerna eftersom det krävs säkra och bra banor och dessutom en del logistik när det kommer till bilarna. Och så behöver det finnas plats för att kunna meka med bilarna. Och sen är en annan fråga vilka motorsporter som ska få vara delaktiga, och hur många grenar ska det gå att tävla i?

Som sportgren borde verkligen motorsporter få vara med i OS eftersom det känns som det blivit bevisat gång efter gång att det faktiskt är en riktig sport. Däremot så innebär motorsporter en farligare risk vid olyckor eftersom det kan bli rejäla krascher och fordonen kan börja brinna, vilket inte är så roligt att visa på tv. Så det kanske inte i dagsläget är riktigt rätt läge för motorsport på OS, det behövs nog större intresse och ännu bättre säkerhet innan man vågar ha det med. Men förhoppningsvis ska det kunna bli av någon dag!